Rekrutacja

26 kwietnia 2021r.

UWAGA!

W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 46 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 PRZYJĘTO 55 KANDYDATÓW.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła 150 pkt.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 46

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 46

Lista placówek dysponująca wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej stan na dzień 26.04.2021

Informator dla Rodziców dotyczący rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

 


9 lipca 2021r.

DRODZY RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH!

Listy dzieci z przewidywanym przydziałem do grup na rok szkolny 2021/2022

zamieszczone są na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych oddziałów (Tygryski i Jeżyki) odbędą się

w piątek 27 sierpnia br. i poniedziałek 30 sierpnia br.

o godzinie 17.00 w ogrodzie przedszkolnym.

ZEBRANIE INFORMACYJNE Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 24 SIERPNIA O GODZ. 16.00. SPOTKANIE, O ILE POGODA NA TO POZWOLI, ROZPOCZNIE SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

Serdecznie zapraszam

Hanna Pawlak

Dyrektor Przedszkola nr46

 


 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.