Praca metodą EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

W tym roku kontynuujemy pracę metodą Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej,

czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu.

Edukacja przez ruch wykorzystuje  3 podstawowe formy aktywności dzieci:

1.ćwiczenie – doskonali poszczególne funkcje organizmu, np. kreślenie, tupanie, skakanie
2.zabawę -zawiera kilka ćwiczeń np. dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką lewą i prawą
3.grę -składa się z kilku ćwiczeń wg. określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonania)

ZALETY SYSTEMU:

Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego.
Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.