Deklaracja dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.02.25

Przedszkole nr 46 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  www.przedszkole46.poznan.pl 
Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które aktualnie oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:

• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
•informacje, jaki sposób przekazania wiadomości jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),
• wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu, które mają być dostępne cyfrowo,

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Hanna Pawlak. Możesz skontaktować się z nią mailowo poczta@przedszkole46.poznan.pl, także dzwoniąc na numer telefonu 616791638 lub wpisując informację w formularz kontaktowy

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek jest jednokondygnacyjny
2. Wejście do budynku zapewnia dostęp do wjazdu wózków inwalidzkich i dziecięcych.
3. Sekretariat znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym do placówki po prawej stronie.
4.Przedszkole posiada toaletę bezpośrednio przy wejściu głównym, obok sekretariatu dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5.Na terenie znajdują się miejsca parkingowe, także dla osób niepełnosprawnych
6. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
7. Dopuszcza się wejście z psem asystującym wyłącznie do sekretariatu.
8. Ewakuację z budynku umożliwia 5 wejść/wyjść z szerokimi podwójnymi drzwiami
9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

https://iprzedszkole.progman.pl

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.