Tydzień przedszkolaka

PRZEDSZKOLAKI W TERENIE – MIEJSKA EDUKACJA OUTDOOROWA
Jedną z naturalnych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym jest ruch. Przedszkolaki
uwielbiają poszukiwać, odkrywać, zbierać i porównywać. Zabawy i gry terenowe są jedną
z podstawowych form organizacji aktywnego i zdrowego wypoczynku dzieci.

Realizacja projektu edukacyjnego pt.: PRZEDSZKOLAKI W TERENIE – MIEJSKA
EDUKACJA OUTDOOROWA realizowana była w terminie od dnia 19 – 26 września 2022 r.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:
 popularyzowanie wartości wychowania przedszkolnego;
 dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia
przedszkolakiem;
 poznanie otoczenia (fyrtla) placówki przedszkolnej, zwrócenie uwagi na rzeźby,
pomniki przyrody, ukształtowanie terenu, ciekawe budynki;
 zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym szerszego środowiska;
 integracja wielu środowisk, od których zależy jakość wychowania przedszkolnego
(rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorządu, stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe);
 kreowanie nowej przestrzeni dla wychowania przedszkolnego;
 popularyzowanie miejskiej edukacji outdoorowej w masowych środkach przekazu;
 publikacja poprojektowa najciekawszych scenariuszy i reportaży

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.