Jesienne liście

 

EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ 

1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
2. Usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie
z metodyką systemu.
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole.
4. Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości.
5. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy.

 

klik

 

Wycinanie nożyczkami po konturze liście; tworzenie kompozycji wg. wyobraźni i twórczej kreatywności 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.