Czerwiec

MAMO, TATO!

W czerwcu rozpoczęliśmy mini projekt badawczy

                                             SKLEP                                                         

                                    

Projekt, będzie się składał z trzech części: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

W ramach I etapu :
– ustalimy CO WIEMY O SKLEPIE i zarejestrujemy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki graficznej,
– spróbujemy stworzymy listę pytań do projektu, która będzie stanowiła podstawę aktywności badawczej dzieci,
– wspólnie zaplanujemy działania badawcze: zajęcia poza przedszkolem, spotkania z zaproszonymi ekspertami – osobami, które dobrze znają badany temat 

II etap poświęcimy na działania badawcze. Będzie to okazja do zdobycia i rozwijania wielu umiejętności m.in.:
– formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym,
– uważnego słuchania dorosłych,
– dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
– zbierania informacji i rejestrowania ich w formie znaków wpisywanych w tabeli,
– obserwacji i opisu obserwacji,
– wykonywania rysunków z obserwacji i szkiców,
– wykorzystywania przyborów i materiałów konstrukcyjnych, technicznych i plastycznych
– organizowania materiałów i przyborów potrzebnych podczas wizyty ekspertów,
– korzystania ze źródeł pomocniczych: książki, albumy, foldery, eksponaty, ulotki itp.
– przedstawiania i omawiania zdobytej wiedzy za pomocą m.in.: rysunków, działań konstrukcyjnych, tańca, zabaw inscenizacyjnych itp.

Po działaniach badawczych i konstrukcyjnych przyjdzie czas na III etap – zakończenie projektu. Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi dzieciom podzielenie się z rodzicami zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in.: rysunki, szkice, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, listy, zdjęcia, zabawy.

 

PONADTO

tematy dodatkowe:

 1. DZIEŃ DZIECKA
 2. LATO
 3. WAKACJE

 

Dzieci zdobywają następujące wiadomości i umiejętności:

 1. poszerzają swój słownik o pojęcia praw i obowiązków;
 • poznają zasady życia w społeczności;

 • zdobywają wiadomości o różnorodności kulturowej na świecie;

 • kształtują umiejętność wypowiedzi o swoich marzeniach oraz uważnego słuchania tego, co mówią inni;

 • rozwijają zdolności artystyczne, plastyczne;

 • ćwiczą poczucia rytmu, ekspresję ruchową;2. prawidłowo rozpoznają i nazywają atrybuty lata, jako kolejnej pory roku;

 • zapoznają się z powszechnymi gatunkami roślin występujących w Polsce i ich przeznaczeniem (rośliny lecznicze);

 • wdrażają się do zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi roślinami;

 • wyróżniają sposoby bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych (burza, ulewa, wichura);

 • zdobywają wiadomości na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych (tęcza);

 • utrwalają wiedzę dotycząca cech barw: kolory ciepłe i zimne;

 • rozwijają umiejętność wnioskowania i logicznego myślenia.

 • 3. dzieci  wypowiadają się na temat wybranych miast Polski oraz swoich wakacyjnych planów

 • próbują wymienić przedmioty, które mogą przydać się podczas wakacji
 • rozwijają umiejętność uważnego słuchania
 • działają twórczo
 • starają się ilustrować ruchem treść opowiadania
 • rozwijają swoją sprawność manualną
 • rozwiązują zagadki słowne i słuchowe
 • poznają numer alarmowy 112 i wiedzą, w jakich sytuacjach należy go używać
 • dzielą się zabawkami i przyborami
 • poznają zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.