Zabawy z wizytówkami

Zabawa „Czyje imię pokazałam?”

Nauczycielka pokazuje dzieciom imię i dziecko, które rozpozna je wstaje

( lub wykonuje inne polecenia np. podskoczy, klaśnie, obróci się itp.), a reszta dzieci nagradza je brawami.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.