DZIAŁANIA BADAWCZE

Działania badawcze pozwoliły dzieciom na samodzielne uzyskanie odpowiedzi na pytania, natomiast działania plastyczne i konstrukcyjne pozwoliły im wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce:

– badanie wnętrza drzewa i liczenie słoi (gr. VII);

– stworzenie magicznego drzewa (gr. VII);

– zapoznanie ze środkami przeznaczonymi do czyszczenia mebli(gr. VII);

– zorganizowanie wystawy fotograficznej „Ja z drzewem” (gr. VII);

– zorganizowanie wystawy szkiców mebli domowych(gr. VII);

– zabawy słowne (gr. VII);

– wykonanie abstrakcyjnego drzewa metodą Doroty Dziamskiej(gr. VII);

– poznanie budowy i hodowanie w sali drzewa (gr. VII);

– wykonanie prezentów na dla rodziców z wykorzystaniem podkładek drewnianych i gwoździ (gr. VII);

– rysowanie i malowanie na drewnie (gr. VII);

– wyciskanie soków z owoców (gr. VII);

– rozwiązywanie łamigłówek i zagadek związanych tematycznie z drzewem (gr. VII);

– pieczenie szarlotki (gr. VII);

– zorganizowanie wystawy muzealnej rzeczy z drewna (gr. VII);

– obserwacja drzew w parku wiosną (rozwój liści, kwiaty, kształt), zapisywanie obserwacji w postaci rysunku (gr. VI);

– obserwacja zmian zachodzących w drewnianych krążkach (mokre, suche, pękające) (gr. VI);

– określanie cech charakterystycznych drzewa (gr. VI);

sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym (gr. VI);

– majsterkowanie (zabawy z papierem ściernym, piłą, wbijanie gwoździ) (gr. VI);

 

– wykonywanie różnorodnych prac plastycznych (np. rysowanie ołówkiem słoi, wyklejanki) (gr. VI);

 

– wykonywanie prac konstrukcyjnych z materiałów przyrodniczych i nieużytków (gr. VI);

– wykonanie ilustracji do bajki „Franklin sadzi drzewa” (gr. VI)

– stworzenie kącika tematycznego i gromadzenie w nim drewnianych przedmiotów oraz źródeł informacji o drzewach (gr. VI);

– segregowanie przedmiotów drewnopochodnych (gr. VI);

– doświadczenia – sprawdzanie jak drzewo reaguje na ogień i wodę (gr. V);

– tworzenie drzew różnymi technikami plastycznymi i zaprezentowanie ich na wystawie zorganizowanej dla rodziców (gr. V);

– tworzenie kroniki projektu (gr. V);

– wykonanie różnorodnych prac plastycznych (np. rysunku wiosennego drzewa przy użyciu węgla, drzew iglastych z podstawek z płyty wiórowej i innych materiałów , szkicowanie drzew, rysowanie ołówkiem słoi, lepienie drzew z plasteliny itp.)(gr.III);

– słuchanie opowiadania H.Koszutskiej pt. „Drzewo Maciusia” (gr.III);

– sadzenie w doniczkach drzewek przyniesionych przez Tymka (gr.III);

– dobieranie liści do odpowiednich gałązek  (gr.III);

– szkicowanie choinki (gr.II);

– sprawdzanie grubości pnia (gr.II);

– zabawy z drzewem – przyglądanie się drzewom w różnych pozycjach, badanie drzew, „osłuchiwanie” (gr.II);

– doświadczenia „Dlaczego drzewa mają liście” (gr.II);

– malowanie drzewa farbami plakatowymi (gr.II);

– różnorodne prace plastyczne (np. malowanie drzewa na jedwabiu, wykonanie drzewa techniką orgiami, wykonanie wierzby metodą D. Dziamskiej, owoce wiśni – techniką orgiami, meble z pudełek po zapałkach, wykonanie szafy z kartonów) (gr.II);

– rysowanie drzewa Bonsai w oparciu o bezpośrednią obserwację (gr. I);

– przeliczanie drzew w ogrodzie (gr. I);

– sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym (gr. I);

– poznawanie drzew zmysłami (poprzez wzrok, dotyk, węch) (gr. I);

– szkicowanie drzew  w oparciu o bezpośrednią obserwację w ogrodzie przedszkolnym (gr. I);

– rysowanie drzew kredą na chodniku (gr. I);

– tworzenie drzewa ze zwróceniem uwagi na jego budowę (gr. I);

– odciskanie rączek na arkuszu papieru wokół narysowanego pnia (gr. I);

– wykonanie wielu prac plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych  w oparciu o własne doświadczenia i zdobytą wiedzę (gr. I);

– pisanie bajki o drzewie przez rodziny w ramach zorganizowanego konkursu (gr. I);

– konstruowanie drzew przez rodziny w ramach wystawy „Oto drzewo” (gr.V).

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.