AKTYWNE DZIAŁANIA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

       W latach 2016-2019 nasze przedszkole uczestniczyło w przedsięwzięciu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej- poznańskie centra wymiany doświadczeń” realizowanym przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.  Celem projektu było stworzenie nowej aranżacji przestrzeni trzech przedszkoli miejskich, zarówno sal dydaktycznych, jak i ogrodów przedszkolnych. Realizacja projektu i jego efekty opisane są w zakładce „O NAS”, w folderze „Nowa aranżacja przestrzeni naszego ogrodu”.
Dzięki nowej aranżacji przestrzeni teren wokół przedszkola jest w całości wykorzystywany do wielozmysłowej aktywności dzieci, stwarza warunki do doświadczania, badania, eksperymentowania, sprawdzania swoich umiejętności oraz odkrywania i obserwowania otaczającego świata. Dzieci mają swobodę i możliwość samodzielnego wyboru miejsca na całej przestrzeni ogrodu, sprzętu, narzędzi i przyborów oraz rodzaju aktywności, kierując się swoimi zainteresowaniami, potrzebami i pomysłami. Dokonane z dziećmi ustalenia  regulują zasady zabawy i sprzątania po niej. Trudno byłoby wymienić wszystkie aktywności, ale m.in:

„GOTUJEMY” W KUCHNI BŁOTNEJ

LEJEMY, NALEWAMY, WYLEWAMY, PRZELEWAMY, …

 PIELĘGNUJEMY ROŚLINY

CZYŚCIMY, ZAMIATAMY, SZORUJEMY, GRABIMY,….

ĆWICZYMY ZWINNOŚĆ I GIBKOŚĆ

PRZECHODZIMY, PRZESKAKUJEMY, POKONUJEMY PRZESZKODY…

MAJSTERKUJEMY

PRZEWOZIMY…

BUJAMY SIĘ…

PUSZCZAMY BAŃKI

BADAMY I TWÓRCZO DZIAŁAMY

PROWADZIMY BADANIA W STACJI METEOROLOGICZNEJ

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.