PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny Pani Oliwia Biernacka

pracuje w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

w następujących godzinach:

poniedziałki od 9.300-11.30

wtorki od 8.30-13.30

środy od 7.00-8.30

czwartki od 7.00 do 9.30

W ramach swoich zadań Pani Oliwia Biernacka będzie wspierała dzieci,

kadrę oraz Was drodzy rodzice.

Pedagog specjalny będzie do dyspozycji rodziców po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mail: soltykoliwia@gmail.com
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości, trudności, coś Państwa zastanawia w zakresie rozwoju i poziomu funkcjonowania Waszych pociech zapraszamy do kontaktu 😊

Zadania jakie nakłada na pedagoga specjalnego rozporządzenie z sierpnia 2022r. to między innymi:

  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, obserwacje ( w grupie, w małych grupach lub indywidualnie) związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
  • pomoc rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • pomoc w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  • pomoc w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  • pomoc w doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.