Współpraca z Poradnią Psych-Ped

Nasze przedszkole współpracuje z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2,
ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań, tel.: 61-85-28-558.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zmiany organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji.

Poradnia informuje, że osoby, które chcą ubiegać się o kontynuację rożnych form wsparcia i dla których wymagane jest uzyskanie orzeczenia lub opinii poradni powinny złożyć stosowny wniosek przed 24 czerwca br. w aktualnej siedzibie poradni.

KOMUNIKAT DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.