I spotkanie w ramach projektu YALE

       W październiku 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie grona pedagogicznego naszego przedszkola  z przedstawicielami Instytutu Małego Dziecka. Celem spotkania było wprowadzenie w temat projektu YALE – Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat.

Podczas I części spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania:

1. Jak praca Metodą Projektów sprzyja aktywnemu uczeniu się dzieci?

2. Czego dzieci uczą się dzięki Metodzie Projektów? Jakie zdobywają kompetencje emocjonalne, społeczne i poznawcze?

 II część spotkania posłużyła wymianie doświadczeń i inspiracji w zespole projektowym przedszkola realizującym projekty badawcze wg Metody prof. Lilian Katz:

  • nauczycielki grupy Jeżyki i Koziołki przedstawiły realizowane projekty,
  • przedstawicielki Instytutu Małego dziecka zapoznały nauczycielki ze sposobem dokumentowania przebiegu projektów badawczych na potrzeby projektu YALE,
  • na zakończenie spotkania omówiono przebieg listopadowej wizyty studyjnej nauczycieli z Berlina w poznańskich przedszkolach biorących udział w projekcie.

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.