PROJEKT YALE – Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat


Nasze Przedszkole bierze udział w międzynarodowym Projekcie YALE –

Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat.

Temat projektu:

Poprawa jakości edukacji przedszkolnej – budowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wdrażanie aktywnych metod uczenia się.

Cele projektu:

Głównym celem projektu YALE jest wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Poznaniem i Berlinem w dziedzinie edukacji przedszkolnej.

W szczególności partnerstwo to ma następujące cele:

 • Wymianę pomysłów, strategii, doświadczeń  i dobrych praktyk między praktykami (nauczycielami i dyrektorami przedszkoli) z jednej strony oraz przedstawicielami władz oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji przedszkolnej, a w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o metody aktywnego uczenia się.
 • Rozwijanie wspólnie z partnerami innowacyjnych metod pracy nauczycieli przedszkolnych, opartych o metody aktywnego uczenia się.
 • Wzmocnienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych w zakresie aktywnych metod uczenia się – poprzez wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i szkolenia.
 • Udokumentowanie i upowszechnienie zgromadzonych doświadczeń oraz wypracowanych rozwiązań w środowisku lokalnym i międzynarodowym w formie podręcznika dobrych praktyk (w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Grupa docelowa:

 • pracownicy instytucji partnerskich, osoby zajmujące się edukacja przedszkolną i polityką oświatową,
 • dyrektorzy i pracownicy przedszkoli.

Skład partnerstwa:

Władze oświatowe:

 • Miasto Poznań – Urząd Miasta Poznania
 • Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin

Przedszkola:

 • Przedszkole nr 46, Poznań
 • Przedszkole nr 42 “Kwiaty Polskie”, Poznań
 • Przedszkole nr 87 im. „Jacusia i Agatki,” Poznań
 • Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Brauereihof – Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Löwenzahn – Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Sausewind – Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin

Instytucje badawcze i szkoleniowe:

 • Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań
 • Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin, Berlin

Czas realizacji projektu:
08/2013 – 07/2015
Główne działania planowane w projekcie:

Międzynarodowe spotkania partnerów i wizyty studyjne dla przedstawiciele instytucji partnerskich w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz lokalne spotkania i praca ekspertów. Warsztaty edukacyjne i inne działania szkoleniowe dla kadry przedszkolnej (dyrektorów i nauczycieli) służące wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie aktywnych metod uczenia się u dzieci. Opracowanie podręcznika dobrych praktyk dla kadry przedszkolnej opisującego innowacyjne metody pracy z dziećmi oraz organizacja międzynarodowego seminarium w Poznaniu popularyzującego rezultaty projektu.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.