Odpłatność

 

 

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że w porozumieniu z Radą Rodziców i po dokonaniu analizy kosztów produktów żywieniowych oraz w nawiązaniu do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

które weszło w życie 1 września 2015 r,

STAWKA ŻYWIENIOWA OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 WYNOSI 7,50 ZŁ.


ZASADY ODPŁATNOŚCI OD 1 LIPCA 2017 r.

biuro(1)

OD 1 LIPCA 2017 R OBOWIĄZUJE

 UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA NR XLIX/866/VII/2017  

z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

 Wysokość opłaty, o której mowa w §2 ust 1 wynosi 1,00 zł

za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

Z dniem 1.11.2015r. wprowadzono zmiany w Statucie Przedszkola nr 46 w §10 ust 5 pkt 5,  który określa czas bezpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole w godzinach od 8.00-13.00.


 

STAWKA ŻYWIENIOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

WYNOSI 7,50 ZŁ.

INFORMUJEMY, ŻE NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA, RACHUNKI Z INFORMACJĄ O KWOCIE  OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NA DANY MIESIĄC SĄ DO ODBIORU U NAUCZYCIELEK GRUP.

DOPIERO PO ODEBRANIU TAKIEGO RACHUNKU, LUB POZYSKANIU INFORMACJI W SEKRETARIACIE, MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT: DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE NA KONTA PRZEDSZKOLA (ZA ŻYWIENIE I GODZINY ZGODNIE Z RACHUNKIEM).

W PRZYPADKU NIETERMINOWYCH WPŁAT NALICZANE BĘDĄ ODSETKI KARNE.

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZELKIE ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA, LUB ILOŚCI POSIŁKÓW SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO PODPISANIU ANEKSU DO KOŃCA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.


 

NUMERY KONT, NA KTÓRE NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ:

1) ZA ŻYWIENIE – 06 1020 4027 0000 1902 1263 8302
2) OPŁATĘ ZA CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
39 1020 4027 0000 1102 1263 8294

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.