Odpłatność

biuro(1)

ZASADY ODPŁATNOŚCI

ZA PRZEDSZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2023r.

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXXXVII/1622/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 CZERWCA 2023r. zmieniająca uchwałę Nr lXXI/1300/VIII/2022 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OPŁATA ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

WINNA BYĆ WNOSZONA ZA ZAKOŃCZONY MIESIĄC

DO 20 DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA

INFORMUJEMY, ŻE NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA, RACHUNKI Z INFORMACJĄ O KWOCIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE SĄ DOSTĘPNE W NA KONTACH RODZICÓW W PROGRAMIE I-PRZEDSZKOLE, JAK RÓWNIEŻ DO ODBIORU U NAUCZYCIELEK GRUP.

DOPIERO PO ODEBRANIU TAKIEGO RACHUNKU MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT: DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTA WSKAZANE NA RACHUNKU (ZA ŻYWIENIE I GODZINY).

Wysokość opłaty, o której mowa w §3 – wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r. Statut Przedszkola nr 46 określa czas bezpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole w godzinach od 8.00-13.00.

STAWKA ŻYWIENIOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU WYNOSI (od 01.01.2023r) 14,00 zł.

  • śniadanie – 2,80 zł,
  • obiad – 8,40 zł,
  • podwieczorek – 2,80 zł,
  • dla dzieci nie korzystających z posiłku – napój – 0,70 zł

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI!!!!

WSZYSCY RODZICE, KTÓRYCH DOTYCZY OBNIŻENIE LUB ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA WNIOSKU DO 8 WRZEŚNIA BR.

WNIOSEK

BRAK WNIOSKU SKUTKUJE NALICZENIEM OPŁAT W 100% WYSOKOŚCI. WNIOSEK DOTYCZY DANEGO ROKU SZKOLNEGO, WIĘC UBIEGŁOROCZNE WNIOSKI SĄ NIEWAŻNE.

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.