Odpłatność

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że w porozumieniu z Radą Rodziców i po dokonaniu analizy kosztów produktów żywieniowych oraz w nawiązaniu do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

które weszło w życie 1 września 2015 r,

STAWKA ŻYWIENIOWA OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

BĘDZIE WYNOSIŁA 7,50 ZŁ.


ZASADY ODPŁATNOŚCI OD 1 LISTOPADA 2015R.

biuro(1)

OD 1 LISTOPADA 2015R OBOWIĄZUJE NOWA UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA NR XVII/204/VII/2015 w sprawie „określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu….” Wysokość opłaty, o której mowa w §2 ust 1 wynosi 0,80zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

Także z dniem 1.11.2015r. wprowadza się zmiany w Statucie Przedszkola nr 46 w §10 ust 5 pkt 5 który określa czas bezpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole w godzinach od 8.00-13.00.

W związku z powyższym niezbędne jest podpisanie przez Państwa aneksów do porozumień z Przedszkolem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015. (piątek).
Aneksy należy podpisać w sekretariacie przedszkola w godz. 7.30-15.30 w dniach pn. wt. czw., pt., a w środę od 7.30-17.00.


 

INFORMUJEMY, ŻE NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA, RACHUNKI Z INFORMACJĄ O KWOCIE  OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NA DANY MIESIĄC SĄ DO ODBIORU U NAUCZYCIELEK GRUP.

DOPIERO PO ODEBRANIU TAKIEGO RACHUNKU, LUB POZYSKANIU INFORMACJI W SEKRETARIACIE, MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT: DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE NA KONTA PRZEDSZKOLA (ZA ŻYWIENIE I GODZINY ZGODNIE Z RACHUNKIEM). W PRZYPADKU NIETERMINOWYCH WPŁAT NALICZANE BĘDĄ ODSETKI KARNE.

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZELKIE ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA, LUB ILOŚCI POSIŁKÓW SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO PODPISANIU ANEKSU DO KOŃCA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.


UWAGA!

OD 01 STYCZNA 2015 R. ZMIANA NUMERÓW KONT:

NUMERY KONT, NA KTÓRE NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ:
1) ZA ŻYWIENIE – 06 1020 4027 0000 1902 1263 8302
2) OPŁATĘ ZA CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
39 1020 4027 0000 1102 1263 8294

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.