Nasza oferta

przyjaciele

PRIORYTETY
Główne priorytety pedagogiczne naszego przedszkola to:

1. „Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie”.
2. Współpraca i wspieranie rodziny w rozwoju i uczeniu się małego dziecka.
3. Zaspakajanie potrzeb mayłch dzieci w codziennych sytuacjach z życia przedszkola tj. powitania/pożegnania, odpoczynku, posiłku, czynności opiekuńczych i swobodnej zabawy.

kolejka

NASZA WIZJA
1. Nasze przedszkole sprzyja rozwojowi dziecka i jest otwarte na jego potrzeby,
2. Pomagamy dziecku osiągnąć sukces,
3. Uczymy dziecko jak radzić sobie z problemami,
4. Wspieramy dziecko w rozeznaniu własnych emocji i ich wyrażaniu w sposób społecznie akceptowany,
5. Uczymy zasad współżycia w grupie,
6. Przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole,
7. Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

marynarz1

Mając wielu wychowanków chcemy każdego z nich widzieć z osobna. Obserwujemy bacznie każdego, by zobaczyć w nim wszystko to, co najlepsze, wzmocnić to, co pożądane i słabe, uwypuklić to, co cenne, a jeszcze nienarodzone lub niezauważone.

Aby wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka staramy się postępować zgodnie z ideą wychowania i nauczania rozwijającego. Proponujemy dzieciom treści, które nieco wyprzedzają rozwój, dzięki temu rozszerzamy możliwości dziecka, umożliwiamy mu szybkie opanowanie umiejętności, przejście od niższych do wyższych stadiów rozwojowych.
Przyświeca nam maksyma:

„To, co dziś potrafisz zrobić z pomocą dorosłego, jutro zrobisz sam”

biuro22_(www_e-gify_pl)

PROGRAM NA KTÓRYM OPIERAMY PRACĘ:

Program wychowania przedszkolnego „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, WSiP

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)

wykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknik

KODEKS PRZEDSZKOLAKA
W naszym przedszkolu istnieje zbiór zasad i reguł, które obowiązują wszystkie dzieci.
Są one spisane w kodeksie przedszkolaka, który zamieszczamy poniżej.

1. Bawimy się zgodnie.
2. Akceptujemy i szanujemy innych.
3. Szanujemy zabawki i sprzątamy je po skoczonej zabawie.
4. Siedzimy bezpiecznie i prawidłowo przy stoliczkach podczas zajęć, zabaw i posiłków.
5. Poruszamy się bezpiecznie po przedszkolu.
6. Zachowujemy się w łazience kulturalnie i zgodnie z jej przeznaczeniem.
7. Używamy zwrotów grzecznościowych.
8. Pomagamy sobie wzajemnie.
9. Kontrolujemy wyrażanie złości i agresji.
10. Swoje skarby przechowujemy w oznaczonym miejscu zachowując prawo do prywatności.
11. Mówimy umiarkowanym głosem.
12. Sumiennie wywiązujemy się z obowiązków dyżurnego.
13. Nie opuszczamy sali ani ogrodu samowolnie.
14. Zgłaszamy osobie dorosłej fakt zauważenia niebezpiecznych, podejrzanych i nieznanych przedmiotów oraz zepsutych zabawek.
15. Nie zjadamy owoców z drzew i krzewów ozdobnych oraz grzybów.
16. Przynosząc zabawki z domu przestrzegamy następujących zasad:
• bawimy się nimi w określonym czasie (ranki, zabawa dowolna, po południu),
• przechowujemy je w przeznaczonym dla nich miejscu,
• pozwalamy się nimi bawić innym dzieciom.

mis

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole posiada opracowaną i przyjętą przez Radę Pedagogiczną „Koncepcję Pedagogiczną Przedszkola”, która określa specyfikę naszej pracy w następujących obszarach:

· Nasza placówka o sobie
· Warunki pracy i cele pedagogiczne
· Zasady naszej pracy
· Indywidualne kwestie merytoryczne
· Aspekty uzupełniające odnośnie poszczególnych grup wiekowych
· Współpraca w zespole
· Nasza współpraca z rodzicami
· Kontakty z innymi instytucjami

Koncepcja jest swoistym drogowskazem dla całej społeczności przedszkolnej, który wytycza i wskazuje ten sam kierunek działań. Jest dokumentem aktualizowanym raz w roku i służącym nie tylko nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola, ale również rodzicom, którym jest udostępniony w segregatorze w holu przedszkola.

ksiazki 32 strona sieci web(2)

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.