Nasz dzień

6.30-8.15 Zabawa swobodna
Rano, po pożegnaniu się z rodzicami wszystkie dzieci zbierają się w salach zgodnie z grafikiem ich funkcjonowania. Podejmują zabawy swobodne, w czasie których mogą bawić się zgodnie z własnymi potrzebami: z kim, gdzie i w jaki sposób chcą. Zabawa dla dzieci w wieku przedszkolnym jest najważniejszą formą aktywności i uczenia się. W naturalny sposób zdobywają i rozwijają wiele umiejętności, nawiązują i umacniają kontakty z rówieśnikami, a także rozwijają zainteresowania.

 

8.15-8.20 Ćwiczenia poranne
Tuż przed śniadaniem wszystkie dzieci przystępują do krótkich zabaw ruchowych i ćwiczeń porannych.

 

8.30-8.55 Śniadanie
Po niezbędnych czynnościach higienicznych dzieci przystępują do pierwszego posiłku. Są one zaangażowane w organizację śniadania: nakrywają do stołu, sprzątają po sobie. Oprócz zaspokojenia głodu nasz posiłek jest miłym czasem wspólnego biesiadowania, dostarcza przyjemnych doznań zmysłowych, sprzyja rozwijaniu umiejętności samoobsługowych, rozwija samodzielność, uczy kulturalnego zachowania się przy stole.

 

9.00-11.50 Zajęcia organizowane:
Powitanie w kręgu
Po śniadaniu dzieci i nauczycielka witają się w kręgu na różne sposoby: piosenką, podaniem dłoni, wesołą rymowanką. Po powitaniu proponuje się dzieciom wspólne zajęcia w grupie. Spotkania i zabawy w kręgu integrują grupę, uczą współdziałania. Są także źródłem dobrej zabawy.

 

Zajęcia w sali
To czas, kiedy nauczyciele organizują różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze, uwzględniają propozycje i zainteresowania dzieci. Jest to np. działalność plastyczna, muzyczna, teatralna, poznawcza, realizowana z całą grupą, w małych grupach lub indywidualnie.

 

Zabawy na dworze
Pobyt na dworze pozwala z jednej strony na swobodną aktywność na świeżym powietrzu, z drugiej zaś uatrakcyjnia ofertę zajęć (zabawy piaskiem, ruchowe, na urządzeniach rekreacyjnych). Dodatkowo uczy bezpiecznego zachowania się poza terenem przedszkola.

 

12.00-12.30 Obiad
Dzieci jedzą drugi, wspólny posiłek w przedszkolu. Zawsze jest to pożywna zupka, drugie danie, kompot i często owoc. Dzieci podczas posiłków w atmosferze spokoju uczą się nie tylko kultury, ale i techniki jedzenia, porządku, estetyki na stole i talerzu. W naszym przedszkolu dziecko zjada co chce i ile chce z oferowanych potraw. Wychodzimy z założenia, że nie wolno dziecka zmuszać, nie zapominamy jednak o stałym motywowaniu do próbowania nowych, nieznanych potraw oraz przełamywaniu uprzedzeń. Zależy nam, aby dzieci zjadały porcje zapewniające im zdrowie i harmonijny rozwój.

 

12.30-14.00 Odpoczynek poobiedni i głośne czytanie bajek
Po obiedzie w przedszkolu wszystkie dzieci mają czas na relaks, odprężenie, chwilę odpoczynku. W tym czasie w grupach najmłodszych (tygryski, jeżyki) dzieci leżakują na leżaczkach, starsze natomiast odpoczywają na własnych poduszkach, w pozycjach dla nich dogodnych. W tym czasie wszystkie dzieci słuchają bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczycielkę, kołysanek, muzyki relaksacyjnej. Wyznajemy zasadę, że dziecko musi mieć czas na relaks, natomiast rozumiejąc różne zapotrzebowanie najmłodszych dzieci na sen, uzależniamy czas ich powrotu do aktywności w odniesieniu do ich potrzeb.

 

Grupy starsze
W tym czasie po wysłuchaniu bajki w grupach żabki, koziołki, podróżnicy, śmiałkowie, poszukiwacze odbywają się również zajęcia indywidualne i grupowe.

 

14.30-14.50 Podwieczorek

14.50-17.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci
Jest to czas kiedy dzieci oczekują na swoich rodziców, podejmują zabawy spontaniczne z wykorzystaniem m.in. kącików zainteresowań. Wynikają one z inicjatywy dzieci, jak i nauczycieli. Po zgłoszeniu przybycia rodzica do przedszkola, dzieci sprzątają po sobie zabawki, żegnają się z grupą i swoją panią. Rytuał pożegnania jest wyraźnym sygnałem, że pobyt w przedszkolu się kończy. Pożegnanie ułatwia też przejście z sytuacji przedszkolnej do domowej.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.