Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
stosowana we wszystkich grupach

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń gimnastycznych wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka i wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie. Jest to metoda niewerbalna pobudzająca dziecko do komunikacji z otoczeniem poprzez uaktywnienie języka ciała i ruchu.

Podstawowymi założeniami omawianej metody jest rozwijanie:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, a co za tym idzie rozwój małej i dużej motoryki;
 • świadomości przestrzeni i działania w niej;
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;

W metodzie „Ruchu rozwijającego” wyróżnia się następujące kategorie ruchu wspomagające rozwój dziecka

 • ruch prowadzący do poznania własnego ciała, poprzez poznania poszczególnych jego części;
 • ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym;
 • ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem;
 • ruch prowadzący do współdziałania w grupie;
 • ruch kreatywny;

Rozbudzanie świadomości społecznej odbywa się w zabawach relacyjnych typu:

 • „z”- które uczą zaufania do siebie i partnera podczas, gdy jeden z uczestników jest bierny, a drugi aktywny i opiekuńczy względem niego;
 • „przeciwko” – których celem jest uświadomienie dzieciom ich własnej siły oraz asertywności przy współdziałaniu z partnerem;
 • „razem”- które wymagają jednakowego zaangażowania partnerów i prowadzą do wytworzenia harmonii i równowagi.
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.