INFORMATYKA

ZAJĘCIA prowadzi
ewa cegłowska

KB-KOM MARZENA MIKOŁAJCZYK (e-mail)

Szanowni Rodzice!
Przedstawiamy ofertę nauki posługiwania się komputerem w formie zabawy. Zajęcia te przygotują Wasze pociechy do dalszej edukacji informatyki w szkole podstawowej. Dzieci będą potrafiły swobodnie posługiwać się myszką, poruszać się w środowisku Windows, będą znały podstawowe słownictwo techniczne. Poznają sprzęt komputerowy oraz urządzenia współpracujące z komputerem.
Okres dzieciństwa charakteryzuje wrodzona ciekawość i ufność do ludzi i świata. Wykorzystanie komputerów we wczesnej fazie procesu edukacji ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka, szczególnie w zakresie doskonalenia umiejętności współpracy z innymi dziećmi, kreatywnej zabawy i rozwijania koncentracji. Taka forma nauczania staje się dla dziecka zabawą, a nie obowiązkiem. Odpowiednio dobrane przez nas programy pomagają rozwijać spostrzegawczość, zręczność, sprawność manualną, refleks oraz podzielność uwagi.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
ŻABKI 14.00-14.30
KOZIOŁKI 13.00-13.30
PODRÓŻNICY 14.00-14.30
ŚMIAŁKOWIE 15.00-15.30
POSZUKIWACZE 12.30-13.00

koszt 28zł

(zajęcia 1 x w tygodniu – koszt obejmuje 4 zajęcia w miesiącu)

Tematy zajęć komputerowych dla dzieci w październiku:
1.    Ćwiczenia lewym i prawym klawiszem myszki.
•    Wyrabianie nawyku prawidłowego  trzymania myszki w rączce.
•    Klikanie na ruchome obiekty na ekranie.
•    Obracanie przedmiotów prawym klawiszem myszki.
•    Trafianie i dopasowywanie elementów.
•    Przesuwanie obiektów po ekranie, przy wciśniętym lewym przycisku myszy.
•    Układanie obrazków.
2.    Prawidłowo korzystaj z komputera.
•    Zapoznanie dzieci z prawidłową postawą przy komputerze.
•    Zapoznanie z regulaminem obrazkowym.
•    Monitorowanie czasu spędzanego przy komputerze.
•    Uświadomienie o zagrożeniach spędzania długiego czasu przy komputerze i grach komputerowych.
3.    Zestaw komputerowy – potrafię nazwać części zestawu.
•    Poznanie części zestawu komputerowego: monitor, komputer, klawiatura, mysz, drukarka, skaner.
•    Elementy pulpitu.
•    Porządkowanie pulpitu.
4.    Kolorowa jesień.
•    Elementy  programu „Paint”.
•    Poznanie kolorów poprzez mieszanie barw.
•    Kolorowanie obrazka.
•    Rozróżnianie barw ciepłych i zimnych.
•    Przeciąganie elementów na obrazek, praca z myszką.  

Tematy zajęć komputerowych w listopadzie:
5.    Symbole naszego kraju. Pokoloruj godło i flagę Polski.
•    Wypełnianie kolorem gotowych symboli naszego państwa.
•    Otwarcie pliku i wysłuchanie hymnu narodowego.
•    Wskazanie państw graniczących z Polską.
•    Odkrywanie symboli miast naszego kraju.
6.    Umieszczanie elementów w zbiorach.
•    Przyporządkowanie elementów do danego zbioru.
•    Utrwalanie umiejętności: chwyć, przesuń, i umieść element,
7.    Zapamiętaj elementy i ich kolejność – owoce i warzywa.
•    Praca w programie „Paint”
•    Poznanie narzędzi do rysowania.
•    Zapamiętywanie kształtów i kolejności ułożonych elementów.
8.    Ubieramy choinkę.
•    Utrwalają posługiwanie się narzędziem służącym do wypełniania kolorem,
•    Projektują ozdoby choinkowe.
•    Komponują pocztówkę.

Tematy zajęć komputerowych w grudniu:
Dzieci otrzymają licencje na używanie aplikacji „programowanie obrazkowe dla dzieci” do zainstalowania na domowy komputer. Licencja zakupiona na 1 rok.
9.    Programowanie obrazkowe – budowanie sceny.
•    Poznanie elementów okna programu.
•    Korzystanie z banku przedmiotów.
10.    Programowanie obrazkowe – budowanie labiryntu.
•    Korzystanie z prawego przycisku myszy do szybkiego kopiowania elementów sceny.
•    Poznanie znaczenia ikon do kierowania postacią.
•    Rozróżnianie prawej i lewej strony ekranu.
11.    Programowanie obrazkowe – budujemy dom za pomocą czarodzieja.
•    Utrwalamy kierunki: prawa, lewa strona oraz góra i dół ekranu.
•    Sterowanie czarodziejem.
•    Korzystanie z banku przedmiotów.
12.    Lustrzane zabawy.
•    Rozróżnianie prawej i lewej rączki.
•    Orientacja w stronach (prawa, lewa, góra, dół) na monitorze.
•    Poznanie i wykorzystanie w zabawach komputerowych lustrzanego odbicia.
•    Odnajdywanie symetrii,
•    Dobieranie pary przy minimalnych różnicach przedmiotów.

Tematy zajęć komputerowych w styczniu:
13.    Kartka dla Babci i Dziadka – edytor graficzny „TuxPaint”. (Dzień Babci i Dziadka jest w styczniu, więc to też trzeba przełożyć)
•    Komponowanie kartki z życzeniami dla Babci i Dziadka.
•    Rysowanie linii komputerowym pędzlem.
•    Posługiwanie się kolorem.
•    Używanie efektów specjalnych w programie TuxPaint.
•    Używanie gotowych elementów.
14.    Zimowe obrazki – wyszukiwanie błędów. Narysuj bałwanka.
•    Wyszukiwanie różnic w obrazku.
•    Rozwiązywanie krzyżówki.
15.    Programowanie obrazkowe – wykonaj animację grzybka.
•    Zapoznanie z poleceniami do trzeciego trybu programowania.
•    Korzystanie z banku przedmiotów.
16.    Programowanie obrazkowe – tworzenie filmu animowanego.
•    Ustalenie zapisu kolejności poleceń.
•    Przeciąganie i układanie ikon na scenie.
•    Uruchamianie zapisanego ciągu poleceń.

Tematy zajęć komputerowych w lutym:
17.    Barwy ciepłe i zimne .
•    Używają narzędzi: gumka i pobierz kolor w programie graficznym Paint.
•    Układają obrazek z gotowych elementów.
•    Utrwalają posługiwanie się narzędziem służącym do wypełniania kolorem.
•    Odróżniają kolory barwy i barwy chłodne.
18.    Układanki z figur.
•    Powiększanie, zmniejszanie i obracanie figur.
•    Odnajdywanie i układanie obrazka z poznanych figur (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
19.    Tangramy.
•    Dopasowywanie elementów do całości figury.
•    Układanie figur wg wzorów.
20.    Animacja kartki świątecznej.
•    Projektowanie kartki za pomocą narzędzi programu „Paint”.
•    Animacja kartki w programie UnFREEz.
•    Zapisywanie pracy. Nadawanie jej tytułu. Umieszczanie w folderze.

Tematy zajęć komputerowych w marcu:
21.    Odszukaj literki na klawiaturze.
•    Poznawanie klawiatury.
•    Stosowanie klawiszy: Enter, Spacja, Shift, CapsLook, Alt.
22.    Poznaję literki. Przygoda z klawiaturą.
•    Układanie literek w kolejności alfabetycznej.
•    Szukanie par złożonych z małej i dużej litery.
•    Odnajdywanie literek na klawiaturze.
23.    Znaki drogowe.
•    Poznawanie kolorystyki znaków drogowych przez uzupełnianie barw i kształtów według wzorców.
•    Utrwalanie umiejętności chwyć, przesuń, puść i dopasuj element,
•    Pisanie na klawiaturze.
24.    Rysuj z żółwikiem.
•    Korzystanie  z wzorców rysunków.
•    Poznawanie kierunków za pomocą przycisków: naprzód, prawo, lewo, wstecz.
•    Poznawanie narzędzi programu „Logomocja”

Tematy zajęć komputerowych w kwietniu:
25.    Buduj z żółwikiem.
•    Poznajemy kroki żółwia.
•    Programujemy żółwia za pomocą poleceń.
•    Potrafimy ustawić grubość oraz kolor pisaka.
26.    Wiosenne kwiaty – krzyżówka.
•    Uzupełnianie krzyżówki nazwami wg wzoru.
•    Wstawianie literek w poszczególne wiersze.
•    Utrwalanie poznanych literek na klawiaturze.
27.    Sprzęt komputerowy.
•    Poznawanie sprzętu komputerowego za pomocą obrazków.
•    Odkrywanie obrazków.
•    Podpisywanie obrazków.
28.    Planety Układu Słonecznego.
•    Układanie planet na orbitach.
•    Porównywanie wielkości obiektów.

Tematy zajęć komputerowych w maju:
29.    Uzupełnij obrazek- słuchanie ze zrozumieniem.
•    Przeciąganie elementów na obrazek.
•    Słuchanie i wykonywanie poleceń.
30.    Programowanie obrazkowe – jadący samochód.
•    Ustalenie zapisu kolejności poleceń.
•    Przeciąganie i układanie ikon na scenie.
•    Uruchamianie zapisanego ciągu poleceń.
•    Zapisanie pracy na dysku.
31.    Animujemy zwierzęta w programie „Logomocja”.
•    Kopiowanie klatek.
•    Zaznaczanie obrazka.
•    Przesuwanie elementów na obrazku.
•    Dorysowywanie elementów.
32.    Animacja motyla.
•    Kopiowanie klatek.
•    Zaznaczanie obrazka.
•    Pomniejszanie, powiększanie i zniekształcanie obrazka.  

Tematy zajęć komputerowych w czerwcu:
33.    Zbieraj obrazki zwierząt.
•    Ćwiczą pisanie na klawiaturze.
•    Piszą polskie litery.
•    Sprawnie wyszukują literki na klawiaturze, piszą wielkie i małe litery.
34.    Instrumenty i ich dźwięki.
•    Wysłuchanie melodii odtwarzanej na różnych instrumentach.
•    Rozpoznawanie instrumentów.
•    Komponowanie własnej melodii.
35.    Drzewo genealogiczne.
•    Przeciąganie elementów.
•    Układanie napisów i zdjęć.
•    Poznanie zależności: mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, dziadkowie.
36.    Jakie rzeczy zabierzesz na wakacje?
•    Utrwalanie umiejętności takich jak: chwyć, przesuń oraz dopasuj element.
•    Porównywanie oraz klasyfikowanie elementów.
•    Wyrabianie samodzielności i wytrwałości przy wykonywaniu pracy.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.