Zabawy matematyczne z instrumentami

Na dzisiejszych zajęciach do wspólnych zabaw wykorzystaliśmy kartoniki z cyframi oraz instrumenty muzyczne. Nasze działania rozpoczęliśmy od wysłuchania opowiadania o tym, jak dzieci bawiły się instrumentami. Po wysłuchaniu tekstu samodzielnie próbowaliśmy nazywać instrumenty oraz dźwięki jakie wydają, a także przeliczaliśmy ilości słyszanych dźwięków.

Ponadto podjęliśmy próby samodzielnego liczenia instrumentów na obrazkach i dopasowywania odpowiedniego kartonika z cyfrą. Choć zadanie nie należało do najłatwiejszych – poradziliśmy sobie na medal.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.