PROJEKT BADAWCZY RODZINA

Wiodącą metodą pracy  w naszym przedszkolu jest „Metoda projektu badawczego” wg prof. Lilian Katz, która umożliwia dzieciom pogłębione badania na określony temat. Przy  jego wyborze istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Ważne jest, aby temat projektu  był bliski dzieciom, odwoływał się do ich wcześniejszych doświadczeń oraz opierał się na bezpośrednim doświadczaniu wszystkimi zmysłami i autentycznych obiektach, które stanowią przedmiot ich badań.

Najbliższym tematem dzieci 3,4-letnich, które pierwszy raz podejmują działania w ramach projektu badawczego, jest ich rodzina, dlatego 12 listopada  rozpoczęliśmy  projekt badawczy MOJA RODZINA. Tak jak każdy projekt, będzie się składał z trzech etapów (faz): rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.