Projekt Badawczy: ,,Drzwi”

Drodzy Rodzice

24 marca rozpoczęliśmy projekt badawczy. Temat jaki nas interesuje to DRZWI.  Tak jak każdy projekt, będzie się składał z trzech części: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

W ramach I etapu :
– ustalimy CO WIEMY O DRZWIACH i zarejestrujemy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki graficznej,
– stworzymy listę pytań do projektu, która będzie stanowiła podstawę aktywności badawczej dzieci,
– wspólnie zaplanujemy działania badawcze: zajęcia poza przedszkolem, spotkania z zaproszonymi ekspertami – osobami, które dobrze znają badany temat lub wizyty w ich naturalnym środowisku pracy.

II etap poświęcimy na działania badawcze. Będzie to okazja do zdobycia i rozwijania wielu umiejętności m.in.:
– formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym,
– uważnego słuchania dorosłych,
– dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
– obserwacji i opisu obserwacji,
– wykonywania rysunków z obserwacji i szkiców terenowych,
– wykorzystywania przyborów i materiałów konstrukcyjnych, technicznych i plastycznych
– korzystania ze źródeł pomocniczych: książki, albumy, foldery, eksponaty, ulotki itp.
– przedstawiania i omawiania zdobytej wiedzy za pomocą m.in.: rysunków, działań konstrukcyjnych, tańca, zabaw inscenizacyjnych itp.

Po działaniach badawczych i konstrukcyjnych przyjdzie czas na III etap – zakończenie projektu. Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi dzieciom podzielenie się z rodzicami lub dziećmi z innych grup zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in.: rysunki, szkice, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, listy, zdjęcia, zabawy.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.