Styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
styczeń

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Rozumienie istotności bezpiecznej zabawy podczas zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do okazywania szacunku najbliższym (babci i dziadkowi).
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.