Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
luty

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i przedwiośnia.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
 • Wdrażanie do rozumienia tradycji karnawału.
 • Rozumienie czytanego tekstu i konstruowanie wypowiedzi podczas rozmów o ulubionych książkach.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.