Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
listopad

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami wysoko, nisko
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Wielozmysłowe poznawanie owoców i warzyw oraz ich znaczenia w diecie
 • Zabawy matematyczne na konkretach – przeliczanie, próby porównywania liczebności zbiorów,
 • rozpoznawania gdzie jest mniej a gdzie więcej elementów
 • Nauka rymowanki “A to kapelusz”
 • Zabawy ruchowo-muzyczne: Mija czas, Małpa Filomena
 • Kształtowanie poczucia rytmu w zabawach rytmicznych
 • Dobieranie obrazków w pary, składanie obrazków z części
 • Dostrzeganie rytmu pór roku, nazywanie pór roku
 • Obserwowanie darów jesieni
 • nauka piosenki “Kolorowe Listki”
 • Zapoznanie z Polskimi Symbolami Narodowymi: Rozpoznawanie Flagi i Godła, słuchanie Hymnu
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.