Projekt badawczy „DRZEWO”

W poniedziałek 15 kwietnia br. rozpoczęliśmy projekt badawczy „DRZEWO„. Będzie się składał z trzech części: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

W ramach I etapu :

– ustaliliśmy CO WIEMY O DRZEWACH i zarejestrowaliśmy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki graficznej,

– stworzyliśmy listę pytań do projektu, która  stanowi podstawę aktywności badawczej dzieci,

– wspólnie zaplanowaliśmy działania badawcze: zajęcia poza przedszkolem, spotkania z zaproszonymi ekspertami – osobami, które dobrze znają badany temat lub wizyty w ich naturalnym środowisku pracy.

II etap poświęcimy na działania badawcze. Będzie to okazja do zdobycia i rozwijania wielu umiejętności m.in.:

– formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym,

– uważnego słuchania,

– dzielenia się swoją wiedzą z innymi,

– zbierania informacji i rejestrowania ich w formie znaków wpisywanych w tabeli,

– obserwacji i opisu obserwacji,

– wykonywania rysunków z obserwacji i szkiców terenowych,

– wykorzystywania przyborów i materiałów konstrukcyjnych, technicznych i plastycznych

– organizowania materiałów i przyborów potrzebnych podczas wizyty ekspertów,

– korzystania ze źródeł pomocniczych: książki, albumy, foldery, eksponaty, ulotki itp.

– przedstawiania i omawiania zdobytej wiedzy za pomocą m.in.: rysunków, działań konstrukcyjnych itp.

Po działaniach badawczych i konstrukcyjnych przyjdzie czas na III etap – zakończenie projektu. Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi nam podzielenie się z  dziećmi z innych grup zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in.: rysunki, szkice, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, listy, zdjęcia, zabawy.

Wszystkie nasze działania będziemy starać się systematycznie opisywać i prezentować.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.