Zamierzenia na miesiąc WRZESIEŃ w grupie Śmiałków :)

TEMAT „Wakacyjne wspomnienia.” 01.09. – 10.09.2021r.
podzielenie się wspomnieniami z wakacji,
wspólne stworzenie kodeksu grupy,
przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk,
zabawy integrujące grupę,
poznanie zakresu obowiązków dyżurnych,
poznanie nowego rozkładu sali,
„Ja i moja grupa” – kim jestem, jakie są moje mocne strony?
wiersz „Koniec lata” Autor: Bożena Forma
zabawy muzyczne z językiem angielskim,
prace plastyczne z tematyką wakacyjną,
zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

TEMAT „Podróże małe i duże” 13.09. – 17.09.2021r.
zabawy z liczbami – liczenie na konkretach,
zabawy z mapą papierową i wirtualną,
migawki z podróży, poznanie różnych krajów zachodniej Europy,
zabawy z kształtami cyfr, zabawy z grafomotoryką, rysowanie kształtów cyfr po śladzie,
zabawy z figurami geometrycznymi,
prace plastyczne związane z krajami, które poznamy,
zabawy z czytaniem globalnym,
zabawy muzyczne z językiem angielskim.
rozpoczęcie pracy nad projektem „Choć niewiele mamy lat to zwiedzamy cały świat”,
zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

TEMAT „Bezpieczne przedszkolaki” 20.09. – 24.09.2021r.
zabawy z kształtami liter,
trening pisania swojego imienia,
zabawy z czytaniem globalnym,
zabawy doskonalące orientację własnego ciała, przestrzenną, orientację na kartce papieru,
zabawy muzyczne z językiem angielskim,
zabawy inspirowane Metodą Sześciu Klocków,
przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie, w przedszkolu oraz na ulicy,
omówienie zawodu policjanta,
przypomnienie numerów alarmowych,
utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze,
zabawy ze znakami drogowymi,
praca plastyczna „Znaki drogowe”,
zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

TEMAT „Witamy jesień.” 27.09. – 01.10.2021r.
Czytanie globalne związane z poruszaną tematyką.
Zabawy doskonalące uwagę z muzyką.
Zabawy muzyczne z językiem angielskim.
Piosenka „Kap, kap” Muzolaki.
Zabawy plastyczne związane z oznakami jesieni.
Zabawy z czytaniem globalnym, dzielenie wyrazów na sylaby, rozpoznawanie liter na początku i na końcu wyrazu.
Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium Carla Orffa.
Zabawy muzyczne inspirowane Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss.
Zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
Matematyczne zabawy z wykorzystaniem darów jesieni.
Trening myślenia przyczynowo – skutkowego – zagadki o jesieni.
Obserwacja pogody i przyrody.
Zabawy plastyczne, twórcze w ogrodzie przedszkolnym.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.