Zamierzenia na miesiąc PAŹDZIERNIK w grupie Śmiałków

TEMAT „Bezpieczne przedszkolaki” 04.10. – 08.10.2021r.
zabawy z kształtami liter,
trening pisania swojego imienia,
zabawy z czytaniem globalnym,
zabawy doskonalące orientację własnego ciała, przestrzenną, orientację na kartce papieru,
zabawy muzyczne z językiem angielskim,
zabawy inspirowane Metodą Sześciu Klocków,
przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie, w przedszkolu oraz na ulicy,
omówienie zawodu policjanta,
przypomnienie numerów alarmowych,
utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze,
zabawy ze znakami drogowymi,
praca plastyczna „Znaki drogowe”,
zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

TEMAT „Złota jesień.” 11.10. – 15.10.2021r.
Czytanie globalne związane z poruszaną tematyką.
Zabawy doskonalące uwagę z muzyką.
Zabawy muzyczne z językiem angielskim.
Piosenka „Kap, kap” Muzolaki.
Zabawy plastyczne związane z oznakami jesieni.
Zabawy z czytaniem globalnym, dzielenie wyrazów na sylaby, rozpoznawanie liter na początku i na końcu wyrazu.
Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium Carla Orffa.
Zabawy muzyczne inspirowane Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss.
Zabawy z kalendarzem – utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
Matematyczne zabawy z wykorzystaniem darów jesieni.
Trening myślenia przyczynowo – skutkowego – zagadki o jesieni.
Obserwacja pogody i przyrody.
Zabawy plastyczne, twórcze w ogrodzie przedszkolnym.

TEMAT „Prawie jak listonosz.” 18.10. – 22.10.2021r.
18.10 – Dzień Poczty Polskiej.
poznamy specyfikę pracy listonosza oraz ludzi pracujących na poczcie,
dowiemy się jak zaadresować list,
napiszemy listy do naszych bliskich,
stworzymy własną papeterie,
zaprojektujemy własny znaczek.
zabawy z literami
zabawy muzyczno-ruchowe
ćwiczenia słuchu fonematycznego
ćwiczenia grafomotoryczne
zabawy matematyczne
kartka z kalendarza – utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy

TEMAT „Kiedyś będę …” 25.10 – 29.10.2021r.
zapoznanie z wybranymi zawodami – wyłonione z zainteresowań dzieci,
zastanowienie się nad swoimi mocnymi stronami,
wyjaśnienie znaczenia słowa zawód
zabawy z literami
globalne czytanie wyrazów
analiza i synteza słuchowa wyrazów
rozwiązywanie zagadek
ćwiczenia grafomotoryczne
zabawy z cyframi
zabawy matematyczne
prace plastyczne
zabawy z chustą animacyjną ( Klanza)
ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
kartka z kalendarza – utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.