Zamierzenia na miesiąc luty

Luty
Zamierzenia w grupie Śmiałków

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas 31.01-11.02.2022r.

● Piosenka pt”Czarodziejski koncert”
● Utwór A. Vivaldiego ”Cztery pory roku” Zima.
● Zapoznanie z wybranymi instrumentami
● Klasyfikacja instrumentów
● Zabawy muzyczno-ruchowe
● Ćwiczenia słuchowe
● Rozwiązywanie zagadek
● Kim był Fryderyk Chopin
● Zabawy z literami
●Globalne czytanie wyrazów
● Ćwiczenia grafomotoryczne
●Zabawy z cyframi
●Zabawy matematyczne
● Zabawy plastyczne
●Ćwiczenia gimnastyczne
● Utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Temat kompleksowy: Zwierzęta dżungli i Sawanny 14.02.-18.02.2022r.

● Piosenka pt.”Dżungla”
● Opowiadanie pt.”Nosorożce noszą pokrowce”
● Zabawy muzyczno-ruchowe
● Zabawy paluszkowe
● Zabawy plastyczne
● Zabawy z cyframi
● Zabawy matematyczne
● Zabawy z literami
●Analiza i synteza słuchowa wyrazów
● Rozwiązywanie zagadek
● Ćwiczenia grafomotoryczne
● Ćwiczenia gimnastyczne
●Utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, bajeczki 21.02.-25.02.2022

● Piosenka „Bajkowe marzenia”
● Opowiadanie pt. „Stare baśnie”
● Zabawy muzyczno-ruchowe
● Ćwiczenia słuchowe
● Rozwiązywanie zagadek
● Zabawy paluszkowe
● Zabawy z literami
● Globalne czytanie wyrazów
● Ćwiczenia grafomotoryczne
● Zabawy z cyframi
● Zabawy matematyczne
● Zabawy plastyczne
●Ćwiczenia gimnastyczne
● Utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy
● Balik karnawałowy -23.2.2022r.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.