Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

 

 

Celem dzisiejszych zajęć było:

rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy

kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych

doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów

 

IF

Dzieci:

potrafiły w skupieniu oglądać teatrzyk pt. ” pamiętajmy o zwierzętach”

 rozpoznawały i nazywały  zwierzęta , które potrzebują pomocy zimą

wymieniały  gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą

podawały sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie

podawały przykłady pokarmów , którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne

dzieliły nazwy zwierząt na sylaby

czytały globalnie nazwy ptaków i zwierząt leśnych

wykonały pracę plastyczną pt. ” Zwierzęta zimą” – EDUKACJA PRZEZ RUCH  D.DZIAMSKIEJ

IF

;

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.