Kodeks grupowy

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a
czego nie wolno. Opracowując „Kodeks przedszkolaka” musimy
zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania
obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie
egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są
pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego
człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja
mobilizują do dalszych wysiłków.

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.