Jak ” działa” człowiek

Celem dzisiejszych zajęć było: rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów ; rozwijanie doznań sensorycznych ; rozwijanie ciekawości poznawczej ; stosowanie się do przyjętych umów i reguł podczas zabaw; wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zabawach badawczych , zapoznanie z pojęciem zmysł; nauka wyciągania wniosków , próby dopasowania przedmiotu do zmysłu jakim go odbieramy .

 

 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.