AUDIOPYŁKI

„AUDIOPYŁKI to nowatorska próba Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu mająca zachęcić najmłodsze dzieci w wieku  3 – 6 lat do teatralnego odbioru muzyki. To wyprawa bardzo małej grupy przez przestrzenie zarówno przyrody jak i organizmu człowieka. Wyprawa szczególna, bo skoncentrowana nie na tym, co widzialne, a jedynie na tym, co słyszalne. Całość wydarzenia nabiera charakteru badawczego, ponieważ odbywa się w specjalnie skonstruowanym dźwiękowo-świetlnym wehikule. Zadaniem tego tajemniczego pojazdu jest wprowadzenia pasażerów w stan gotowości i otwarcia na kontakt z nieznanym, osobliwe pobudzenie wyobraźni, uruchomienie serii skojarzeń aż po samodzielne konstruowanie fabuły. To na pewno artystyczny eksperyment, próba szukania nierozpoznanych jeszcze pól wrażliwości estetyczno-intelektualnych dziecka.”

I tego w dniu dzisiejszym doświadczyliśmy. Odbyliśmy wycieczkę do Centrum Kultury Zamek by wejść w świat dźwięku. Na koniec zajęć kazdy poznał i dostał swój AUDIOPYŁEK.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.