Projekt badawczy „INSTRUMENTY MUZYCZNE”

24 lutego rozpoczęliśmy drugi w tym roku szkolnym projekt

pt. „INSTRUMENTY MUZYCZNE”.

Zgodnie z założeniami metody projektu pracujemy w oparciu o trzy etapy:

I etap – rozpoczęcie –  stworzenie siatki, listy pytań badawczych,

hipotez i zaplanowanie działań

II etap – działania badawcze

III etap – zakończenie, podsumowanie zdobytej wiedzy

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.