Projekt badawczy – DOM

wrzesien

Drodzy Rodzice ,,Koziołków” !

 W poniedziałek, tj.01.10.2013r. ,rozpoczynamy pierwszy w tym roku szkolnym

PROJEKT  BADAWCZY pt. „DOM”

Realizacja projektu będzie przebiegała według kolejnych etapów o planowane umiejętności dzieci ( w ramach kolejnych obszarów) oraz kierując się zainteresowaniami, aktywnością badawczą dzieci oraz ich pomysłami i sposobami szukania odpowiedzi.

I ETAP- rozpoczęcie projektu

–  przygotowanie wraz z dziećmi siatki tematycznej dotyczącej obecnego zasobu wiedzy- burza mózgów „Co wiemy o domach?”? Zapisywanie w formie siatki graficznej.

– przygotowanie listy pytań do projektu- Czego chcielibyśmy się dowiedzieć na temat domów?

– planowanie badań, spotkań i wycieczek, przygotowanie potrzebnych materiałów, przyrządów, formułowanie pytań dla ekspertów.

II etap- realizacja projektu- aktywność badawcza

Wnikliwe zgłębianie tematu przez dzieci m.in. poprzez różne działania badawcze, doświadczenia, eksplorowanie, wycieczki, spotkania z ekspertami, które pomogą dzieciom w uzyskaniu odpowiedzi na pytania.Zajcia w terenie, spotkania z ekspertami:

– rozmowy, dyskusje, obserwacje,

– przygotowywanie i zadawanie pytań ekspertom,

– formułowanie i zadawanie pytań osobom dorosłym,

– uważne słuchanie dorosłych,

– dzielenie się swoją wiedzą z innymi,

– wykonywanie szkiców z obserwacji i z zajęć terenowych,

– wykorzystywanie przyborów i materiałów konstrukcyjnych, plastycznych, technicznych,

– korzystanie ze źródeł pomocniczych: książek, albumów, prezentacji multimedialnych, filmów,

– przedstawianie i omawianie zdobytej wiedzy za pomocą m.in. rysunków, działań konstrukcyjnych, zabaw inscenizowanych.

 III ETAP- zakończenie projektu- prezentacja swoich działań i dokonań badawczych

 Dyskusja podsumowująca, przygotowanie wydarzenia kulminacyjnego, aby umożliwić dzieciom podzielenie się wiedzą

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.