Dzień Pluszowego Misia

 

 

Cele główne:
– kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek,
– rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi,
– rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych,
słuchowych, wzrokowych i dotykowych

 – zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek oraz kształtowania płynności ruchów przy muzyce

Cele operacyjne:
Dziecko:

zna  historię  powstania Święta Pluszowego Misia,
– integruje się z innymi,
– wie, o konieczności szanowania zabawek,
– potrafi aktywnie się włączać do zabawy w zespole,
– zna tytuły bajek, z których pochodzą misie,
– odpowiada na pytania do wiersza,
– rozwiązuje zagadki,
-układa obrazek z części

Czy wiecie dlaczego dziś się tu spotykamy? Wy, dzieci, macie swoje święto 1 czerwca – jest to Dzień Dziecka,

a dzisiaj – 25 listopada świętują wszystkie pluszowe misie, jest to dzień Pluszowego Misia.

I dlatego dziś tu jesteśmy ze swoimi misiami.

 

KLIK

 

KLIK

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.