Luty

Zabawy zimowe
– Zorganizowanie kuligu w ogrodzie przedszkolnym, lepienie bałwana

– Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i śniegu
– Rozwijanie mowy poprzez  formułowanie prawidłowych wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym
– Nauka piosenki pt. „ Koncert nutek”

Sporty zimowe

  • określanie, co jest potrzebne do jazdy na lodzie i nartach,
  • zdefiniowanie zasad zachowania się na lodowisku,
  • ćwiczenie  umiejętności grafomotorycznych, rysując ołówkiem trasy, jakie może pokonać łyżwiarz, narciarz, ćwicząc orientację, kierunki w przestrzeni,
  • poznanie olimpijskich dyscyplin sportowych: narciarstwo (zjazd), skoki narciarskie, saneczkarstwo oraz związane z nimi atrybuty: chorągiewka, stoper, taśma miernicza, aparat fotograficzny, medal,
  • dzielenie na sylaby wyrazy związane z zimą i zimowymi sportami,
  • posługiwanie  się pojęciami duży, mały, porównają przedmioty na ilustracjach i na żywo,
  • poznanie piosenki „Narty”, dzieci  będą usprawniać umiejętności grafomotoryczne,  koordynację wzorkowo-ruchową, wzrokową, rysując pionowe kreski różnej długości,
  • nauka piosenki „Sanna”,
  • na podstawie ilustracji wymyślą historie, jakie mogą wydarzyć się podczas zimowych zabaw,

 

W karnawale czas na bale:
● wzbogacanie  swojej wiedzy i słownika o nowe pojęcia
● zdobywanie nowej wiedzy dotyczycącej polskich zwyczajów karnawałowych
● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
● aktywny udział w zabawie karnawałowej prezentując swoje umiejętności taneczne
● doskonalenie umiejętności przeliczania za pomocą liczebników porządkowych

● doskonalenie umiejętności przestrzegania prawidłowości przeliczania
● śpiewanie piosenki „Boogie, woogie”- określanie jej tempo i nastrój
● rozwijanie własnej kreatywności i umiejętności łączenia rożnych materiałów w pracy plastycznej

● dbanie o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym
● rozwijanie ogólnej sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie
● doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości słuchowej

 

Zakończenie projektu ” Moja Rodzina” 

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.