Grudzień

Dzieci nabywają następujące umiejętności:

Mikołajki

  • Poznają tradycje bożonarodzeniowe i aktywnie uczestniczą w przygotowaniach świątecznych w gronie rodzinnym
    •    Próbują budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
    •    Bawią się rymem i rytmem słów w oparciu o wiersz „Święty Mikołaj”
    •    Doskonalą sprawność manualną poprzez wykonywanie ozdób świątecznych

Spotkanie z choinką

•    Ubierają choinkę, śpiewają kolędy i pastorałki – odkrywają magię świąt!
•    Z uwagą słuchają czytanych przez nauczyciela tekstów okolicznościowych, starają  się zachować kolejność wypowiedzi
•    Próbują układać życzenia świąteczne i nawiązują w ten sposób kontakt z przedszkolakami z sąsiedniego przedszkola
•    Kształtują sprawność fizyczną poprzez wykonywanie  ćwiczeń gimnastycznych, wykorzystanie przyborów  (szarfy, woreczki)

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.