Projekt badawczy „sklep”

W czerwcu rozpoczęliśmy mini projekt badawczy

                                             SKLEP                                                         

                                    

Projekt, będzie się składał z trzech części: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

W ramach I etapu :
– ustalimy CO WIEMY O SKLEPIE i zarejestrujemy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki graficznej,
– spróbujemy stworzymy listę pytań do projektu, która będzie stanowiła podstawę aktywności badawczej dzieci,
– wspólnie zaplanujemy działania badawcze: zajęcia poza przedszkolem, spotkania z zaproszonymi ekspertami – osobami, które dobrze znają badany temat 

II etap poświęcimy na działania badawcze. Będzie to okazja do zdobycia i rozwijania wielu umiejętności m.in.:
– formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym,
– uważnego słuchania dorosłych,
– dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
– zbierania informacji i rejestrowania ich w formie znaków wpisywanych w tabeli,
– obserwacji i opisu obserwacji,
– wykonywania rysunków z obserwacji i szkiców,
– wykorzystywania przyborów i materiałów konstrukcyjnych, technicznych i plastycznych
– organizowania materiałów i przyborów potrzebnych podczas wizyty ekspertów,
– korzystania ze źródeł pomocniczych: książki, albumy, foldery, eksponaty, ulotki itp.
– przedstawiania i omawiania zdobytej wiedzy za pomocą m.in.: rysunków, działań konstrukcyjnych, tańca, zabaw inscenizacyjnych itp.

Po działaniach badawczych i konstrukcyjnych przyjdzie czas na III etap – zakończenie projektu. Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi dzieciom podzielenie się z rodzicami zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in.: rysunki, szkice, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, listy, zdjęcia, zabawy.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.