PROJEKT BADAWCZY „PIŁKA”

W poniedziałek 31 marca rozpoczęliśmy już drugi projekt badawczy. Tym razem po obserwowaniu dzieci oraz rozmowach z nimi postanowiliśmy rozpocząć projekt badawczy  „PIŁKA”. 

Tak jak poprzedni projekt będzie się składał z trzech części: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

I Etap (czas trwania tydzień):

– ustalimy co WIEMY O PIŁKACH i zarejestrujemy posiadana wiedzę w postaci rysunków i siatki graficznej,

– stworzymy listę pytań do projektu, która będzie stanowiła podstawę aktywności badawczej dzieci,

– wspólnie zaplanujemy działania badawcze: zajęcia poza przedszkolem, spotkania z zaproszonymi ekspertami- osobami które dobrze znają badany temat lub wizyty w ich naturalnym środowisku pracy

II Etap ( czas trwania ok. 5-6 tygodni):

Będzie to okazja do zdobycia i rozwijania wielu umiejętności m.in.:

– formułowania i zadawania pytań dorosłym,

– uważnego słuchania dorosłych,

– dzielenia się swoją wiedzą z innymi,

– zbierania informacji i rejestrowanie ich w formie znaków wpisywanych w tabeli,

– obserwacji i opisu obserwacji,

– wykonywania rysunków z obserwacji i szkiców terenowych,

– wykorzystywanie przyborów i materiałów konstrukcyjnych, technicznych i plastycznych,

– organizowania materiałów i przyborów potrzebnych podczas wizyty ekspertów,

– korzystania ze źródeł pomocniczych: książki, albumy, foldery, eksponaty, ulotki i itp.,

– przestawiania i omawiania zdobytej wiedzy za pomocą m.in.: rysunków, działań konstrukcyjnych, tańca, zabaw inscenizacyjnych itp.,

III etap-zakończenie projektu:

Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi dzieciom podzielenie się z rodzicami lub dziećmi z innych grup zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in: rysunki, szkice, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, listy, zdjęcia i zabawy.

A WIĘĆ DO DZIEŁA…ZACHĘCAMY WAS DRODZY RODZICE DO ZAANGAŻOWANIA SIE W PROJEKT ORAZ WYSZUKIWANIA EKSPERTÓW CZY WYCIECZEK ZWIĄZANYCH Z NASZYM PROJEKTEM.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.