Projekt badawczy „MOJA RODZINA”

Wiodącą metodą pracy  w naszym przedszkolu jest „Metoda projektu badawczego” wg prof. Lilian Katz, która umożliwia dzieciom pogłębione badania na określony temat. Przy  jego wyborze istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Ważne jest, aby temat projektu  był bliski dzieciom, odwoływał się do ich wcześniejszych doświadczeń oraz opierał się na bezpośrednim doświadczaniu wszystkimi zmysłami i autentycznych obiektach, które stanowią przedmiot ich badań.

Najbardziej znanym i najbliższym tematem dzieci 3,4-letnich, które pierwszy raz podejmują działania w ramach projektu badawczego, jest ich rodzina, dlatego w poniedziałek 5 listopada br. rozpoczęliśmy mini projekt badawczy MOJA RODZINA. Tak jak każdy projekt, będzie się składał z trzech faz: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.