PROJEKT BADAWCZY „KSIĄŻKA”

KOCHANI RODZICE!!!

18 kwietnia br. rozpoczęliśmy projekt badawczy pt.:

K S I Ą Ż K A”

W ramach I ETAPU (który będzie trwał ok. tygodnia):

  • Ustaliliśmy CO WIEMY O KSIĄŻKACH? – zarejestrowaliśmy posiadaną wiedzę w formie rysunków i siatki graficznej.

  • Stworzyliśmy listę pytań do projektu, która stanowi podstawę aktywności badawczej dzieci.

  • Wspólnie z dziećmi zaplanowaliśmy działania badawcze.

II ETAP  to czas naszych działań badawczych, które nadal kontynuujemy m.in.

  • Dzielimy się swoją wiedzą z innymi.

  • Zbieramy informację i rejestrujemy w formie arkuszy, tabeli, plakatów itp..

  • Prowadzimy obserwacje i działania w przedszkolu oraz w domu.

  • Wykorzystujemy różnorakie przybory, materiały do zabaw badawczych, konstukcyjnych oraz plastycznych. 

  • Korzystamy  ze źródeł pomocniczych: książki, foldery, eksponaty, ulotki itp.

III ETAP – zakończenie projektu. Wspólnie przygotujemy wydarzenie kulminacyjne, które umożliwi dzieciom podzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pochwalenie się swoimi osiągnięciami, w oparciu o m.in. rysunki, konstrukcje, wypowiedzi, siatki wstępne i końcowe, zabawy.

bookworm-149626

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.