Ruch powietrza to wiatr

  1. Uświadomienie dzieciom, roli jaką ogrywa wiatr w przyrodzie i gospodarce człowieka
  2. Zapoznanie dzieci z niektórymi pozytywnymi i negatywnymi wpływami wiatru na środowisko przyrodnicze
  3. „Co tak wieje?”- udział dzieci w doświadczeniach związanych z wiatrem, samodzielne wyciąganie wniosków
  4. Badanie obiegu powietrza w pomieszczeniu
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.