Dymy, dymki, zadymione powietrze

  1. Zapoznanie dzieci z niektórymi przyczynami zadymienia powietrza
  2. Swobodne wypowiedzi dzieci :skąd się biorą dymy, co to jest dym, jaki ma kolr i zapach
  3. Zainteresowanie dzieci skutkami przebywania w zadymionym, zanieczyszczonym powietrzu
  4. Czytanie globalne wyrazów
  5. Udział dzieci w doświadczeniach- samodzielne wyciąganie wniosków
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.