Październik

Zamierzenia na miesiąc PAŹDZIERNIK w grupie Jeżyków

TEMAT „Idzie jesień… na działce” 03.10- 07.10.2022 r.
• Poznanie jesienny warzyw, które można jesienią zobaczyć na działce,
• Sensoryczne zabawy z warzywami,
• Ćwiczenie klasyfikacji- układanie marchewek od największej do najmniejszej,
• Zabawa rozwijająca spostrzeganie wzrokowe „ Jakie warzywo zniknęło?”,
• Zabawy matematyczne rozwijające umiejętność przeliczania dzieci młodsze w zakresie 1-3, dzieci starsze w zakresie 1-5,
• Słuchanie wiersza Jana Brzechwy „ Na straganie.”,
• Zabawy przy piosence „Na marchewki urodziny.”,
• Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystywaniem elementów metody Edukacji przez Ruch p. Dziamskiej,
• Zadbanie o przedszkolną skrzynkę z warzywami, wykopanie ziemniaków i przygotowanie do zimy,
• Nauka piosenki „ Na marchewki urodziny”.
• Przygotowywanie się do występu z okazji pasowania na przedszkolaka.

TEMAT „Zwierzęta jesienią” 10.10-14.10.2022

• Ćwiczenia spostrzegawczości – układanie puzzli 4-8 elementowych,
• Rozmowy na temat przygotowywania się zwierząt do nadchodzącej zimy,
• Zabawa kształtująca orientację w przestrzeni z wykorzystaniem orzechów,
• Zabawy orientacyjno- porządkowe i ruchowe z elementami rzutu,
• Słuchanie i nauka wiersza J. Brzechwy „ Dzik”,
• Zabawy przy piosence „Dzik jest dziki” z Akademii Pana Kleksa,
• Zdobywanie informacji na temat tego jakie zwierzęta zasypiają na zimę , a jakie są aktywne,
• Zabawa paluszkowa „Niedźwiadki zasypiają”,
• Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia,
• Obchody Dnia Lisa połączone z wystawą prac dzieci wykonanych w domu,
• Przygotowania do występu z okazji pasowania na przedszkolaka,
• Zabawy w przedszkolnym ogrodzie połączone z utrwalaniem zasad bezpieczeństwa.

TEMAT : „Domowi ulubieńcy” 17.10.-21.10.2022

• Przygotowania do występu z okazji Pasowania na przedszkolaka,
• Słuchanie piosenki „Mój pies” i próby nauki jej tekstu,
• Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych,
• Poznawanie rodzajów zwierząt domowych,
• Rozmowy na temat potrzeb jakie mają zwierzęta i jak możemy o nie dobrze dbać,
• Zabawy matematyczne kształtujące umiejętność przeliczania oraz porównywania zbiorów ( gdzie więcej , gdzie mniej),
• Słuchanie opowiadania M. Tokarczuk „Domowi ulubieńcy”,
• Utrwalanie nazw kolorów i klasyfikacji przedmiotów według wybranej cechy ( kolor),
• Zabawy rozwijające sprawność w zakresie motoryki małej ,
• Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia,

TEMAT: „A deszcz pada i pada…” 24.10.- 28.10.2022

• Występ z okazji pasowania na przedszkolaka,
• Słuchanie opowiadania „Jesienią nosze kalosze”,
• Zabawy ruchowo- naśladowcze „Skaczemy przez kałuże”,
• Zabawa matematyczna z przeliczaniem kropel,
• Zabawy przy piosence „Kap, kap” połączona z nauką śpiewania,
• Nauka jak się ubrać jesienią, kiedy pada deszcz,
• Eksperymenty z wodą,
• Praca plastyczna z wykorzystaniem elementów metody Edukacji przez ruch oraz układanie kropelkowych zwierzątek według pomysłu dzieci,
• Rozmowy na temat tego dlaczego woda jest taka ważna i potrzebna,
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z aktualną porą roku.
31.10 – Dzień Dyni

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.