„Nadejście wiosny” – Jan Brzechwa

Pracując wokół tematu „Nadejście wiosny” pani przygotowała dla nas przedstawienie z użyciem sylwet do treści wiersza Jana Brzechwy pt. „Nadejście wiosny”. Każdy z nas otrzymał jedną sylwetę i wspólnie recytowaliśmy wiersz. Po przedstawieniu przy użyciu pasteli rysowaliśmy portret pani Wiosny.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.